Minder vluchtelingen? Pak klimaatprobleem aan! (Jong Groen)

Om de vluchtelingenproblematiek écht aan te pakken, is een ambitieus en bindend klimaatakkoord nodig. Precies datgene wat op de agenda staat van de COP 21 in Parijs, die eind volgende maand begint. Jong Groen doet alvast enkele suggesties aan de Belgische delegatie: ijver in de lichtstad voor 60% minder CO -uitstoot tegen 2030, voor 35% hernieuwbare energie, voor 40% energiebesparingen.2