Moleneiland bedreigd?

Moleneiland bedreigd?

Stad Harelbeke heeft de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Moleneiland opgemaakt. De , maar de buurtbewoners richtten al een actiecomité op met . Het gaat namelijk om biologisch zeer waardevol gebied, maar volgens de plannen zou er woongelegenheid en zelfs een jacthaven kunnen komen. Met

publieke raadpleging duurt nog tot 22 januaribijbehorende Facebookpaginahun petitie willen ze de open ruimte behouden. Ze pleiten voor "een ecologische parkomgeving met stiltegebieden voor ontwikkeling van de natuur en een groene belevingsinvulling met rust en ontspanning voor alle bezoekers". Het spreekt voor zich dat Groen Harelbeke zich daar achter kan scharen - zeker als je nagaat dat er in Harelbeke geen nood meer is aan extra woongelegenheid. Als symbolische ondersteuning organiseren we er daarom onze nieuwjaarsreceptie op 4 februari.

Het verloop van het onderzoek en de verdere ontwikkeling kun je volgen op de website van Stad Harelbeke.