David Vandekerckhove

Schepen van ruimtelijke ordening, woonbeleid en jeugd